Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig
Heilborns Advokatbyrå en lokal fullservicebyrå för små och medelstora företag samt privatpersoner. Arbetet vid advokatbyrån präglas av stabilitet, kontinuitet och kunskap, alltid med klienten i centrum.
På advokatbyrån arbetar för närvarande fyra advokater, en handläggare och en ekonom. Vår ekonom kommer att gå i pension under året varför vi nu söker hennes efterträdare.
Arbetet består bland annat av löpande redovisning, reskontrahantering, betalningar, avstämningar och löneadministration. Arbetet är brett och självständigt. Du kommer att ha ett helhetsgrepp och ett ansvar för helheten. Vi har idag en till stora delar analog ekonomihantering. I dina första arbetsuppgifter kommer det därför att ingå att modernisera och digitalisera hela ekonomihanteringen.
Samtliga fyra advokater tar löpande uppdrag som konkursförvaltare och likvidator vilket innebär att du förutom ekonomihanteringen för advokatbyrån och dess fyra delägarbolag även kommer att ansvara för ekonomihanteringen i konkurser och likvidationer. Sammanlagt hanteras löpande ett 50-tal öppna bokföringar där de minsta omfattar några enstaka affärshändelser och den största över 1 000 affärshändelser.
Förutom sedvanlig ekonomihantering och löneadministration finns möjligheter för dig att även arbeta med bokföringsgranskning och ekonomiska utredningar i konkurser och andra ärenden.
Vi är en mindre arbetsplats där alla hjälpas åt varför du i mindre utsträckning även kommer att ha andra arbetsuppgifter såsom kommunikation, administration och praktiska göromål.
Skicka din ansökan med tillhörande CV till ulf.norin@heilborns.se senast torsdagen den 23 mars 2023.